Ordbogsopslag

mediematrix  [media matrix]

Sameksisterende medier inden for et afgrænset tidsrum og forholdet mellem dem og deres gensidige påvirkninger. Se også: crossover, remediering og mediekonvergens.

Klynge:

Medier

Sidst ændret:  12.11.2013