Ordbogsopslag

maskepost  [bibliographic record template]

Maskinlæsbar bibliografisk post, indeholdende skabelon med visse forudfyldte bibliografiske data til brug for katalogisering1 (eller til udformning af bibliografiske referencer). Formålet med maskeposter er dels at gøre katalogiseringsprocessen hurtigere, dels at sikre at obligatoriske data ikke glemmes.

Klynge:

Metadata og katalogisering

Sidst ændret:  17.12.2012