Ordbogsopslag

eksemplartal  [copy number]

Nummer som hvert eksemplar1 af samme dokument i et bibliotek forsynes med. Eksemplartallet anføres i fortsættelse af signaturen inde i dokumentet, som regel på titelbladets bagside, fx i formen An 35 e ex 7, og i hyldelisten.

Klynge:

Notationer, numre og koder

Sidst ændret:  27.07.2015