Ordbogsopslag

dækningsgrad1  [exhaustivity]

Bruges ved indeksering1 for at udtrykke i hvilken grad, fx procentuelt, indekseringen dækker dokumentets samlede informationsindhold. Eller bruges om antallet af indekstermer pr. dokument.

Klynger:

Bibliometri

Indeksering

Målemetoder og statistik

Sidst ændret:  10.05.2014