Ordbogsopslag

Biblioteksrådet  [The Library Council]

Et rådgivende organ nedsat af Slots- og Kulturstyrelsen (tidligere af Styrelsen for Bibliotek og Medier).. Rådet behandler overordnede bibliotekspolitiske og biblioteksfaglige spørgsmål i forbindelse med planlægning og koordinering af det offentliges indsats på biblioteksområdet.
Hjemmeside

Klynge:

Institutioner og org. for BDI og grænsediscipliner

Sidst ændret:  21.12.2017