Ordbogsopslag

semiprofession  [semiprofession; semi-profession]

Type af arbejde og udøvere af dette arbejde, der i nogle henseender svarer til rigtigt professionelle, men som på en række punkter ikke gør det. Semiprofessionelle har lavere status, er baseret på en mindre udviklet kundskabsmængde, og har lavere social accept. Jf. profession og paraprofessionel.

Klynger:

Information og samfund

Personkategorier

Sidst ændret:  05.04.2011