Ordbogsopslag

tekststudier  [textual scholarship]

Samlebetegnelse for flere indbyrdes beslægtede discipliner, især editionsfilologi, boghistorie, mediehistorie, digital tekstteori, litteratursociologi, bibliotekshistorie og læsningshistorie. Faget dyrkes fx på INSS.

Synonym:

tekstvidenskab

Klynge:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Sidst ændret:  19.12.2015