Ordbogsopslag

Ortegahypotesen  [Ortega hypothesis]

Den hypotese at videnskabens resultater skyldes at et stort antal gennemsnitsforskere bidrager væsentligt i kraft af deres arbejde. Hypotesen er meget diskuteret og har været imødegået af studier af ikkeciteret forskning. Disse studier er imidlertid igen problematiseret.

Klynge:

Bibliometri

Sidst ændret:  27.05.2012