Ordbogsopslag

fællesbogsamling

Historisk betegnelse for en selvstændig institution med en fælles udlånssamling for interesserede sognebiblioteker, som kan hente depotlån fra denne samling. Samlingen supplerer eller erstatter det lokale centralbiblioteks overbygningsforpligtelse i form af bl.a. en vandrebogsamling.

Klynge:

Biblioteksvæsenet

Sidst ændret:  30.10.2012