Ordbogsopslag

multimodalitet  [multimodality; multimodal interaction]

Integration af forskellige kommunikationsformer i digitale medier, der interagerer gnidningsfrit mellem fx visuelle, auditive og haptile modaliteter efter brugerens behov eller ændringer i konteksten. Jf. medium4.

Klynge:

Medier

Sidst ændret:  24.11.2014