Ordbogsopslag

Impressa publica Regni Danici  [Danish National Bibliography. Official publications]

Latin for: »Kongeriget Danmarks offentlige publikationer«. Titel1 på en nu ophørt del af den danske nationalbibliografi, som omfatter bøger, tidsskrifter og småtryk1 udgivet af danske statsinstitutioner mv., jf. offentlig publikation. Udarbejdet af I.D.É., fra 1995 af Det Kongelige Bibliotek, Danske Afdeling. Udkom med 50 trykte årgange dækkende årene 1948-1997. Se også: Statens Netbibliotek.

 Foruden den latinske titel har publikationen en dansk paralleltitel: Bibliografi over Danmarks offentlige publikationer (oprindelig: Bibliografisk fortegnelse over statens tryksager og statsunderstøttede publikationer tilligemed fortegnelse over publikationer udgivne eller subventionerede af Københavns og Århus Kommuner). 
 Nogle biblioteker (især forskningsbiblioteker) har bibliografien registreret under den latinske titel, andre (især folkebiblioteker) under de danske titler.

Synonymer:

Bibliografi over Danmarks offentlige publikationer  [Bibliography of Denmark´s government publications]

DOP  [DOP]

Klynger:

Bibliografiens former

Information og samfund

Værker

Sidst ændret:  04.05.2018