Ordbogsopslag

Impressa publica Regni Danici  [Danish National Bibliography. Official publications]

Latin for: »Kongeriget Danmarks offentlige publikationer«. Titel1 på en nu ophørt del af den danske nationalbibliografi, som omfatter bøger, tidsskrifter og småtryk1 udgivet af danske statsinstitutioner mv., jf. offentlig publikation. Udarbejdet af I.D.E.. Udkom for årene 1948-1999. Foruden den latinske titel har publikationen en dansk paralleltitel: Bibliografi over Danmarks offentlige publikationer. Se også: Statens Netbibliotek.

Synonym:

DOP  [Bibliography of Denmark´s government publications]

Klynger:

Bibliografiens former

Værker

Sidst ændret:  19.12.2015