Ordbogsopslag

Danske Provinstryk 1482-1830  [Danske Provinstryk 1482-1830]

Titlen på del af den danske nationalbibliografi, der registrerer bøger, småtryk1 og blade fra 24 trykkesteder i det nuværende Danmark uden for København fra perioden 1482-1830.

 Trykt udgave udgivet i 6 bind 1994-2001.

Klynger:

Bibliografiens former

Typografi

Værker

Sidst ændret:  04.08.2014