Ordbogsopslag

danefæ  [Danish treasure trove]

Genstande fra fortiden, herunder mønter, der er fundet i Danmark, og hvortil ingen kan godtgøre sin ret som ejer, er danefæ, såfremt de er forarbejdet af værdifuldt materiale eller har særlig kulturhistorisk værdi. Lovgrundlaget er lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 (museumsloven). Jf. kulturarv. Se også: unikum.

Klynger:

Bevaring

Informationsbærende materialer

Museologi

Sidst ændret:  27.05.2015