Ordbogsopslag

citationsvindue  [citation window]

Den periode af en publikations eller et søgesæts citationer, der undersøges.

 Eksempel: To års publikationsperiode og fem års citationsvindue betyder, at der undersøges fem års modtagne citationer til to års publikationer, fx citationer modtaget i 1987-1991 til artikler udgivet i 1987-1988.

Synonym:

citationsperiode

Klynge:

Bibliometri

Sidst ændret:  13.02.2017