Ordbogsopslag

algoritme  [algorithm]

En endelig liste over veldefinerede instruktioner for hvordan en given opgave skal løses. En algoritme har en given initial tilstand og vil afslutte når en defineret sluttilstand er opnået. Algoritmer ligger bl.a. til grund for konstruktionen af software. Nogle opgaver i biblioteker har nærmest algoritmisk karakter, fx bibliografisk verifikation. Se også: algoritmisk bias.

Klynge:

Informationsteknologi

Sidst ændret:  26.07.2015