Ordbogsopslag

vidensociologi  [sociology of knowledge]

Studiet af samspillet mellem viden og samfund. Sammenlign informationssociologi.

Synonym:

videnssociologi

Klynger:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Information og samfund

Sidst ændret:  29.07.2012