Ordbogsopslag

diplom  [diploma]

Historisk begreb: Aktstykke1. Videnskabelig betegnelse for alle offentlige dokumenter med retslig indhold fra middelalderen, fx skøde, gavebrev eller lignende. Jf. diplomatarium. Studiet af diplomer kaldes diplomatik.

Klynge:

Arkiv og arkivering

Sidst ændret:  05.10.2013