Ordbogsopslag

Kulturarvens Forskerskole  [The Danish Research School of Cultural Heritage]

Historisk korporation: Dansk institution, der koordinerede og udbød forskeruddannelse inden for kulturarv, etableret 15. december 2003. Den havde rødder i flere af Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner, dets store museer og biblioteksområdet, men appellerede også bredere til kulturforskere på mange områder. KAF indstillede sin virksomhed 1. januar 2012, fordi det økonomiske grundlag ikke mere var til stede, og flere af KAF netværkets centrale aktører (Det Informationsvidenskabelige Akademi, Konservatorskolen m.fl.) har skiftet ressortministerium fra Kulturministeriet til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (nu Uddannelses- og Forskningsministeriet). Se også: ABM.
Arkiveret hjemmeside

Synonym:

KAF

Klynge:

Institutioner og org. for BDI og grænsediscipliner

Sidst ændret:  19.08.2014