Ordbogsopslag

infokiosk  [community information centre]

Betjeningssted bl.a. i biblioteker, hvor der vejledes i fremfinding af information fra stat, amt og kommune, og som fungerer som vejviser1 for borgerne mht. hvilke offentlige instanser der er relevante i konkrete sammenhænge. Er desuden distributionssted for blanketter, ansøgningsskemaer, pjecer m.v. i såvel trykt som elektronisk form. Se også: borgerservice, offentlig information og informationsskranke.

Synonymer:

informationsbod  [information booth]

infocenter

informationskiosk  [information kiosk]

fremskudt borgerbetjening

Klynger:

Bibliotekets afdelinger og inventar

Brugerservice, forskerservice, lånerservice

Information og samfund

Sidst ændret:  25.11.2015