Ordbogsopslag

AACR2  [AACR2; Anglo-American Cataloguing Rules. 2.edition]

Titlenkatalogiseringsregler udarbejdet på grundlag af AACR og "pariserprincipperne". Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker (1987, 2. udg. 1998) er baseret på AACR2.
Nedlagt hjemmeside.

 Slots- og Kulturstyrelsen har august 2016 besluttet at Danmark overgår til brug af RDA - Resource Description and Access som katalogiseringsregler.

Klynge:

Metadata og katalogisering

Sidst ændret:  12.05.2018