Ordbogsopslag

UBIS  [The Danish Committee on Libraries in the Information Society]

Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet (UBIS) blev nedsat 1995 af Kulturministeriet med henblik på ændret bibliotekslovgivning (jf. Lov om biblioteksvirksomhed). 1997 afgav udvalget sin betænkning (Betænkning nr. 1347), der bl.a. behandler ligestilling af medier uden brugerbetaling og muligheder for at øge bibliotekernes egenindtjening samt en delbetænkning om pligtaflevering.

Klynger:

Biblioteksvæsenet

Medie- og kulturøkonomi

Sidst ændret:  04.11.2015