Ordbogsopslag

Biblioteksdata  [Danish Library Automation Bureau]

Historisk korporation: Institution etableret i henhold til aftale indgået i 1978 mellem Kommunernes Landsforening, Bibliotekstilsynet, Kommunedata, Bibliotekscentralen og Indbindingscentralen til at forestå projekter for en koordineret automatisering af folkebibliotekernes tekniske processer. Biblioteksdata afløste FAUST og fungerede indtil 1992, hvor DanBib-projektet blev iværksat.

Klynge:

Institutioner og org. for BDI og grænsediscipliner

Sidst ændret:  12.01.2014