Ordbogsopslag

bibliografisk niveau  [bibliographic level]

Mængden af elementer i den bibliografiske beskrivelse af et dokument. I AACR2 beskrives 3 bibliografiske niveauer. Jf. forenklet katalogisering.

Synonym:

katalogiseringsniveau  [cataloging level]

Klynger:

Bibliografibegreber

Metadata og katalogisering

Sidst ændret:  13.03.2014