Ordbogsopslag

accessionsnummer  [accession number]

Løbenummer som tildeles dokumenter eller genstande i den rækkefølge, hvori de indgår i et bibliotek1, arkiv1 eller museum. Også anvendt om det nummer1 som poster tildeles når de oprettes i en database.

Synonym:

numerus currens  [numerus currens]

Klynger:

Anskaffelse, håndtering og pleje af materiale

Arkiv og arkivering

Databaser

Museologi

Notationer, numre og koder

Sidst ændret:  16.01.2015