Ordbogsopslag

accessionskatalog  [union catalog of acquisitions; catalog of acquisitions]

Note til ovenstående term

Se uddybning angående brug af engelske termer

Katalog1 over tilvæksten i ét eller flere biblioteker. Accessionskataloger findes i flere former, fx en form beregnet til intern brug (protokol- eller seddelformat) og en til ekstern brug (bogform eller hæfteform). Se også: løbende bibliografi.

Klynge:

Katalogformer

Sidst ændret:  27.09.2017