Ordbogsopslag

oplandsarbejde  [county service; field work]

Historisk begreb: Betegnelse for den assistance som oplandsbibliotekarerne ved de danske centralbiblioteker i form af udlånsvirksomhed og biblioteksteknisk hjælp ydede til centralbiblioteksområdets sognebiblioteker (1970-2000: deltidsbiblioteker).

Klynge:

Biblioteksvæsenet

Sidst ændret:  04.09.2016