Ordbogsopslag

NORFRI  [NORFRI]

En uformel sammenslutning af fortrinsvis forskningsbiblioteker, startet i 1997. Formålet er at nedbringe omkostningerne til fjernlån ved at medlemmerne vederlagsfrit sender hinanden lån og kopier af materiale, som ikke findes inden for det låntagende biblioteks lands egne grænser. Hjemmeside.

Synonym:

Nordisk Frikreds for Fjernlån  [Nordic Libraries Very Interested in Sharing]

Klynge:

Institutioner og org. for BDI og grænsediscipliner

Sidst ændret:  15.10.2012