Ordbogsopslag

musikalie  [music]

Musik i nedskreven form ved hjælp af nodetegn m.m., enten som nodetryk, håndskrift eller elektronisk fil. Et musikalie kaldes i daglig tale blot en node. Se også sangbog og salmebog.

Synonym:

node1  [music]

Klynger:

Dokumenter (upublicerede)

Informationsbærende materialer

Musik

Publikationstyper

Sidst ændret:  05.01.2015