Ordbogsopslag

matrikel1  [land register]

Fortegnelse over et lands faste ejendomme med angivelse af deres areal, jordbonitet og ejendomsværdi som skatteudskrivningsgrundlag. Jf. jordebog.

Klynge:

Arkiv og arkivering

Sidst ændret:  10.02.2014