Ordbogsopslag

kædeindeksering  [chain indexing]

Metode til fremstilling af alfabetiske emneregistre til systematisk ordnede bibliografier og kataloger. Registerindførslerne dannes af emneudtryk der modsvarer klassifikationssystemets notation. Den første indførsel dannes ud fra det mest specielle led i den hierarkiske kæde, i hver yderligere indførsel udelades en term for hvert trin i kæden. For eksempel ville der ved kædeindeksering af et dokument med DK5-klassemærket 78.16 opstå følgende indførsler:

Formlære. Musikteori. Musik. Kunst78.16
Musikteori. Musik. Kunst78.1
Musik. Kunst78
Kunst7

Forudsætningen for en vellykket kædeindeksering er gennemført modulation i klassifikationssystemet, jf. modulation. Et kæderegister er et register udarbejdet ved kædeindeksering. Kæderegistre udarbejdedes bl.a. til den engelske bogfortegnelse BNB (British National Bibliography) i 1950'erne og 1960'erne, hvorefter de afløstes af PRECIS-registre.

Klynger:

Indeksering

Ordlister, ordbøger & termbanker

Sidst ændret:  26.07.2015